Kết quả tuần 1 chương trình tham gia tìm hiểu an toàn và tiết kiệm

Danh sách 32 người may mắn dành được quà từ Ferroli

2

 

 XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN CÓ TRONG DANH SÁCH SAU:

 

GIẢI THƯỞNG TUẦN BÌNH NƯỚC NÓNG QQ SI 20L

10/5/2014  Le Vy https://www.facebook.com/vy.le.96995
10/8/2014  Trần Văn Thinh https://www.facebook.com/vanthinh.tran.12

GIẢI THƯỞNG NGÀY LỰA CHỌN MŨ BH HOẶC CÂN ĐIỆN TỬ

10/3/2014 Truong Huy https://www.facebook.com/huy.truong.750
10/3/2014 Cánh Cụt Chim https://www.facebook.com/thanhthaosphue
10/3/2014 Nhung Cao https://www.facebook.com/cao.nhung.33
10/3/2014 Hằng Ngân https://www.facebook.com/thanhngan.nguyenthi.77
10/3/2014 Nguyễn Tuấn Anh https://www.facebook.com/profile.php?id=100004029564172
10/4/2014 Lan Bé https://www.facebook.com/belan1984
10/4/2014 Khải Khải https://www.facebook.com/phanvankhaitq
10/4/2014 Trang Nguyễn https://www.facebook.com/trang.trang.963
10/4/2014 Phuong Linh https://www.facebook.com/linh.phuong.9887
10/4/2014 Nguyen Vu https://www.facebook.com/profile.php?id=100007536606385
10/5/2014 Lê Thanh Nam https://www.facebook.com/thanhnam.le.739
10/5/2014 Thân Đảm https://www.facebook.com/thanvandam
10/5/2014 Hùng Việt https://www.facebook.com/viethungcao
10/5/2014 Nguyen Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100001770912808
10/5/2014 Huế Hoàng https://www.facebook.com/profile.php?id=100002687637697
10/6/2014 LuLy Thảo https://www.facebook.com/thaokuteyb
10/6/2014 Linh Tran https://www.facebook.com/tran.linh.547727
10/6/2014 Lu Bu https://www.facebook.com/lamkimhieu
10/6/2014 Trần Thị Ánh Hồng https://www.facebook.com/anhhong.trantthi
10/6/2014 Nguyen Thi Tuyet Tran https://www.facebook.com/tuyettran.nguyenthi
10/7/2014 Nguyen Huyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100008248480525
10/7/2014 Hồ Thành Đạt https://www.facebook.com/boy.dow.1
10/7/2014 Diễm Hạnh Phương https://www.facebook.com/phuong.diemhanh.9
10/7/2014 Teddy Huy https://www.facebook.com/huy.teddy
10/7/2014 Nhung Đỗ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005329444706
10/8/2014 Quoc Khanh Pham https://www.facebook.com/khanhvc201
10/8/2014 Số Ba Ca https://www.facebook.com/profile.php?id=100007494946876
10/8/2014 Anh Phuong https://www.facebook.com/Phuonganh266
10/8/2014 Huong Nguyen Thi Thuy https://www.facebook.com/nguyenthithuy.huong.56
10/8/2014 Hoan Tran https://www.facebook.com/tran.hoan.7169
10/9/2014 Nhoa Song https://www.facebook.com/ha.vu.39566905
10/10/2014 Huyền Nguyễn https://www.facebook.com/yeusoc.ocsen
10/10/2014 Bach An https://www.facebook.com/an.bach.9
10/9/2014 Minh Yen Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100006289096408
10/9/2014 Nhung Đinh https://www.facebook.com/profile.php?id=100002777243838

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *