3.900.000
12.600.000

Dụng cụ nhà bếp

Máy ép chậm FSJ-200M

2.990.000

Máy hút mùi

Hút mùi HC703M

6.620.000

Máy hút mùi

Hút mùi HC73DS

8.950.000
11.900.000
12.100.000
11.900.000
12.100.000