1.360.000

Thiết bị bếp

Bếp từ đôi Flash SD

9.300.000

Thiết bị bếp

Bếp từ đôi Flash SN

9.000.000

Thiết bị bếp

Bếp từ đôi Flash SS

9.100.000

Thiết bị bếp

Bếp từ dương ID3500KP

3.900.000
3.900.000
12.600.000

Dụng cụ nhà bếp

Máy ép chậm FSJ-200M

2.990.000

Máy hút mùi

Hút mùi HC703M

6.620.000

Máy hút mùi

Hút mùi HC73DS

8.950.000
11.900.000
12.100.000