Đơn đăng kí chương trình “Gieo hạt tri thức”

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Đc lp T do – Hnh phúc

……….., ngày……… tháng…….. năm 2017

ĐƠN ĐĂNG KÍ

CHƯƠNG TRÌNH T THIN: GIEO HT TRI THC

Kính gi: Qu bo tr công ty TNHH Ferroli Asean

Chúng tôi là: <Tên trường>

Địa chỉ:

Hiệu trưởng:

Email:

Điện thoại:                                                Facebook (nếu có):

 

GII THIU V TRƯỜNG

Thông tin giới thiệu về trường <hoàn cnh làm căn c xét duyt>

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Làm đơn đăng kí nhận hỗ trợ từ chương trình “Gieo ht tri thc

Đăng kí mẫu kệ sách: <K áp tường hay k sách 2 mt>

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

MT S HÌNH NH TRƯỜNG

<Ít nht 1 hình nh toàn cnh trường+1 hình nh v trí d kiến lp đt k trong thư vin>

 

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                           Đi din đơn v

Ký và ghi rõ h tên/ đóng du (nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *