Danh sách những người may mắn tuần 3

Danh sách 32 người may mắn dành được quà từ Ferroli!

2

 

XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN CÓ TRONG DANH SÁCH SAU:

GIẢI THƯỞNG TUẦN BÌNH NƯỚC NÓNG QQ SI 20L

 

Ngày/Thời Gian
Tham Gia
Người
tham gia
URL facebook
10/30/2014 15:58 Thành Dương https://www.facebook.com/profile.php?id=100004894428972
10/25/2014 11:21 Xù Ngọc https://www.facebook.com/ngoc.xu.87

 

Giải thưởng ngày lựa chọn Mũ BH hoặc cân điện tử.

Ngày/Thời Gian
Tham Gia
Người
tham gia
URL facebook
10/24/2014 18:02 Pà Tú https://www.facebook.com/profile.php?id=100003142543204
10/24/2014 18:31 Rốt Cà https://www.facebook.com/yuko.tran.9
10/24/2014 18:52 Kim Ánh https://www.facebook.com/anne940427
10/24/2014 21:50 Liinh Linh https://www.facebook.com/gia.linh0811
10/24/2014 22:00 Nguyen VI https://www.facebook.com/profile.php?id=100007369777087
10/25/2014 0:35 Chuông Chuông https://www.facebook.com/D.T.MyLinh
10/25/2014 0:56 Lục Mập https://www.facebook.com/map.luc
10/25/2014 6:47 Nguyễn Truc https://www.facebook.com/thanhtruc.nguyen.794628
10/25/2014 9:57 Nguyễn Đức Tịnh https://www.facebook.com/profile.php?id=100007484015726
10/25/2014 10:49 Tống Lolo https://www.facebook.com/lolo.tong.7
10/26/2014 1:50 Nguyen Jinny https://www.facebook.com/jinny.nguyen.5477
10/26/2014 9:15 Móm Nga https://www.facebook.com/nga.ca.mom
10/26/2014 10:50 Thanh Thủy https://www.facebook.com/profile.php?id=100006125556218
10/26/2014 16:14 Đào Phượng https://www.facebook.com/phuongdao696
10/26/2014 17:21 Bí Bo Xình Xịch https://www.facebook.com/xinhxich.bibo
10/27/2014 0:03 Phạm Huyền https://www.facebook.com/lovelybull
10/27/2014 14:03 Vũ Hoàng Yến https://www.facebook.com/hoangyen.vu.355
10/27/2014 15:25 Le Dung https://www.facebook.com/dung.ld.wru
10/27/2014 19:04 Viết Hiền Trần https://www.facebook.com/hien.tran.376
10/27/2014 21:42 Đoàn Thảo https://www.facebook.com/thao.andoo
10/28/2014 9:42 Dinh Vu https://www.facebook.com/vu.dinh.98
10/28/2014 10:11 Tùng Thanh https://www.facebook.com/profile.php?id=100004559701587
10/28/2014 11:54 Anh Vân https://www.facebook.com/kim.nguu.507464
10/28/2014 12:40 Vu Lan https://www.facebook.com/lan.vu.9461
10/28/2014 13:05 Đá Ngọc https://www.facebook.com/nguyenthinhungoc
10/29/2014 10:55 Giang Kiều https://www.facebook.com/kieugiang.nguyen.378
10/29/2014 14:16 Thu Trang https://www.facebook.com/trang.thu.1610
10/29/2014 21:49 Trinh Pham https://www.facebook.com/khep.lai.10
10/29/2014 23:26 Nhep Chjcken https://www.facebook.com/lebuingocha
10/30/2014 9:09 Mina Meo https://www.facebook.com/meo.mina.5

Các bạn dành được giải thưởng của chương trình vui lòng inbox xác nhận lại thông tin nhận quà theo mẫu sau qua :

Họ tên:
SĐT:
Email:
Địa chỉ:
Quà lựa chọn: Mũ bảo hiểm hoặc Cân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *