Danh sách những người may mắn trúng thưởng tuần 3

Danh sách 32 người may mắn dành được quà từ Ferroli!

2

XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN CÓ TRONG DANH SÁCH SAU:

GIẢI THƯỞNG TUẦN BÌNH NƯỚC NÓNG QQ SI 20L

Ngày/Thời Gian
Tham Gia
Người
tham gia
Thành Phố URL facebook
10/20/2014 Huế Lưu Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/VOBOGIA
10/21/2014 Đến Ngày Đó Bắc Ninh https://www.facebook.com/ryuu.nguyen.5

Giải thưởng ngày lựa chọn Mũ BH hoặc cân điện tử.

Ngày/Thời Gian
Tham Gia
Người
tham gia
Thành Phố URL facebook
10/18/2014 Tú Anh Hoàng Hà Nội https://www.facebook.com/bong.leo148
10/18/2014 Thơm Trần Đà Nẵng https://www.facebook.com/profile.php?id=100004967896211
10/18/2014 Mãi Cứ Cười Hải Dương https://www.facebook.com/emma.hoang.37
10/18/2014 Nguyen Hoan Hà Nam https://www.facebook.com/nguyen.viethoan.923
10/18/2014 Dương Trần Quảng Ninh https://www.facebook.com/duongde.dkny
10/19/2014 Mau Hong Cuoc Song Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/selena.tran.351
10/19/2014 Huong TA Bắc Ninh https://www.facebook.com/ta.huong.4
10/19/2014 Giang Nguyen Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/nguyen.giang.148
10/19/2014 Thanh Nguyễn Huỳnh Chí Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/nguyenhuynhchithanh
10/19/2014 Chanchan Chichi Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/chichi.huynh
10/20/2014 Phạm Bạc Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/bac.pham.56027
10/20/2014 Nguyen Anna Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/pe.map.988
10/20/2014 Kem Kem Hà Nội https://www.facebook.com/kem.1892
10/20/2014 Trinh Le Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/trinhngoc.thuydung.9
10/20/2014 Huyền Lý Huỳnh Ngọc Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/lyhuynhngoc.huyen
10/21/2014 Chuối Hai Hà Nội https://www.facebook.com/hai.chuoi.12935
10/21/2014 Liên Ngô Thị Hải Dương https://www.facebook.com/lien.ngo.9275
10/21/2014 Oanh Lê Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/linh.quan.9655806
10/21/2014 Nun Bé Hà Nội https://www.facebook.com/canhdongtuyet.trang.1
10/21/2014 Béo Gấu Hà Nội https://www.facebook.com/giang.kute.315
10/22/2014 Trang NTtrang Hà Nội https://www.facebook.com/nttrang.trang
10/22/2014 Mi Lê Hà Nội https://www.facebook.com/arcenciel911
10/22/2014 Pao Mặt Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/pebochao
10/22/2014 Đầu Cứng Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/nguyet.nguyen.3388630
10/22/2014 Le Yen Thanh Hóa https://www.facebook.com/profile.php?id=100004033119253
10/23/2014 Hương Khuất Hà Nội https://www.facebook.com/huong.vuive.5
10/23/2014 Sa Sa Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/nhattrang1989
10/23/2014 Ngố Nghĩa Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/Lindagalaxy
10/23/2014 Quảng Mỳ Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/my.quang.547
10/23/2014 Riêu Trinh Hồ Chí Minh https://www.facebook.com/yentrinh.tran

Các bạn dành được giải thưởng của chương trình vui lòng inbox xác nhận lại thông tin nhận quà theo mẫu sau qua :

Họ tên:
SĐT:
Email:
Địa chỉ:
Quà lựa chọn: Mũ bảo hiểm hoặc Cân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *