Danh sách giành giải thưởng tuần 2

Danh sách 32 người may mắn dành được quà từ Ferroli!

2

 

XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN CÓ TRONG DANH SÁCH SAU:

GIẢI THƯỞNG TUẦN BÌNH NƯỚC NÓNG QQ SI 20L

10/16/2014 Canh April https://www.facebook.com/van.canh.3154
10/16/2014 Hoang Loan https://www.facebook.com/loan.hoang.3192

 

Giải thưởng ngày lựa chọn Mũ BH hoặc cân điện tử.

10/10/2014 Minh Quan https://www.facebook.com/mqho2002
10/10/2014 Châu Ngô https://www.facebook.com/chau.ngodiem
10/10/2014 Tâm Trần https://www.facebook.com/tran.tam.351
10/10/2014 Dai Toan https://www.facebook.com/toan.dai.1
10/10/2014 Đồ Tiểu https://www.facebook.com/botbot.ngo
10/11/2014 Duong Thuy https://www.facebook.com/thuyduong.dinh.1610
10/11/2014 Hạnh Uyên https://www.facebook.com/hanhuyen.nguyentran
10/11/2014 Thanh Valeria https://www.facebook.com/thienthanh.t4t
10/11/2014 Mèo Xù https://www.facebook.com/nguyenphamthanhhuyen
10/11/2014 Bong Dem Thien Than https://www.facebook.com/chien.ta.925
10/12/2014 Đinh Thảo https://www.facebook.com/p3tty93
10/12/2014 Banh Beo Dau https://www.facebook.com/vui09h2
10/12/2014 Huyền Nguyễn Thị Thanh https://www.facebook.com/huyen.nguyenthithanh.710
10/12/2014 Minh Hà Lâm https://www.facebook.com/ha.nguyenngoc.9638
10/12/2014 Linh Diem https://www.facebook.com/diem.t.linh
10/13/2014 Võ Minh Hoàng Anh https://www.facebook.com/minhhoanganh.vo
10/13/2014 Nguyễn Hà https://www.facebook.com/ha.ledl
10/13/2014 Hà Đinh https://www.facebook.com/Tom.va.rerry
10/13/2014 Hoàng Văn Cường https://www.facebook.com/hoangcuonglg
10/13/2014 10:39 Nguyet Tran https://www.facebook.com/vnguyet126
10/14/2014 Hoang Nguyen https://www.facebook.com/ndhoang7
10/14/2014 Vũ Hoa https://www.facebook.com/hoa.vu.1004
10/14/2014 Chan Rin https://www.facebook.com/rin.code.9
10/14/2014 Tran Quyen https://www.facebook.com/quyen.tran.33046736
10/14/2014 Yo Yo https://www.facebook.com/Yongayngo
10/15/2014 Nguyễn Bảo Toàn https://www.facebook.com/baotoan.74
10/15/2014 Lam Viet https://www.facebook.com/lam.dangviet
10/15/2014 Nguyen Martino https://www.facebook.com/ls.darkafterdark
10/15/2014 Nữ Tố https://www.facebook.com/to.nu.980
10/15/2014 Lão Hạc https://www.facebook.com/NothingGonaChangeMyLoveForY0u

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *