Cách nhận biết nhãn năng lượng

Nhãn năng lượng là biện pháp hiệu quả để các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu cung cấp ra thị trường các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Tại Việt Nam, từ ngày 1/7/2013, một số sản phẩm tiêu thụ điện bắt buộc phải thực hiện dán nhãn năng lượng khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Ferroli xin giới thiệu với những đối tượng là người tiêu dùng, hộ gia đình cách nhận biết nhãn năng lượng.

Nhãn năng lượng xác nhận

Nhãn năng lượng xác nhận là nhãn thể hiện hình biểu tượng tiết kiệm năng lượng (hay còn gọi là Ngôi sao năng lượng Việt) được dán cho phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường khi những phương tiện, thiết bị này có mức hiệu suất năng lượng đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao (HEPS) do Bộ Công Thương quy định theo từng thời kỳ.

Nhãn năng lượng không sao

Là nhãn được dán cho sản phẩm Bóng đèn và Ballast có mức hiệu suất năng lượng nằm dưới mức cao (mức HEPS) và các sản phẩm điều hòa, quạt, nồi cơm, tủ lạnh, máy giặt, máy thu hình có mức hiệu suất năng lượng nằm dưới mức tối thiểu (mức MEPS).

Nhãn năng lượng so sánh

Nhãn năng lượng so sánh là nhãn được dán cho các phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường có mức hiệu suất năng lượng khác nhau ứng với năm cấp hiệu suất năng lượng (từ 1 sao đến 5 sao).

Nhãn 5 sao là nhãn có hiệu suất tốt nhất nhằm cung cấp cho người tiêu dùng biết các thông tin về hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị này so với các phương tiện, thiết bị cùng loại khác trên thị trường, giúp người tiêu dùng lựa chọn được phương tiện, thiết bị có mức tiêu thụ năng lượng tiết kiệm hơn.

Mô tả nhãn năng lượng so sánh

Thông tin quy định hiển thị trên Nhãn

Hãng sản xuất: Là tên của tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đăng ký dán nhãn năng lượng.

Tên, mã sản phẩm: Là tên, mã sản phẩm được dán nhãn.

Mức tiêu thụ năng lượng: Là trị số tiêu thụ năng lượng được tính bằng kWh/năm.

Số chứng nhận: Là mã do Bộ Công Thương cấp được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Cấp hiệu suất năng lượng: Lượng năng lượng tiêu thụ vận hành trong 1 giờ vận hành của các sản phẩm cùng chủng loại nhưng do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo được chia thành 5 khoảng mức tương ứng với số sao trên nhãn (từ 1 sao đến 5 sao).

Cấp hiệu suất năng lượng do Bộ Công Thương xác định qua việc đánh giá kết quả thử nghiệm chỉ tiêu hiệu suất năng lượng của sản phẩm và được thể hiện trong Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Các thông tin khác: Được quy định chi tiết trong Quyết định cấp Giấy chứng nhận phù hợp với từng loại sản phẩm cụ thể.

Nguồn: Tietkiemnangluong