Gỉai thưởng Rồng Vàng

Rồng vàng là chương trình thường niên nhằm tuyên dương các công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả và có các đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội Việt Nam. Ferroli Việt Nam vinh dự là doanh nghiệp được tôn vinh trao thưởng liên tiếp trong 4 năm từ 2010 đến năm 2013.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *