Electric instant water heaters|Bình nóng lạnh-Bình nước nóng Ferroli

Electric instant water heaters


 • (Tiếng Việt) Amore GDP MỚI

  Giá: 3,900,000 vnđ

  (Tiếng Việt) Bình siêu mỏng, hiển thị nhiệt độ, có bơm tăng áp


 • (Tiếng Việt) Amore GSP MỚI

  Giá: 3,800,000 vnđ

  (Tiếng Việt) Bình siêu mỏng, điều khiển cơ, có bơm tăng áp


 • (Tiếng Việt) Amore GSN

  Giá: 2,650,000 vnđ

  (Tiếng Việt) Siêu mỏng, chống giật, điều khiển cơ


 • (Tiếng Việt) Rita FS-4.5DE MỚI

  Giá: 1,680,000 vnđ

  (Tiếng Việt) Máy nước nóng đa nhiệm, chống giật, hiển thị nhiệt độ


 • (Tiếng Việt) Rita FS-4.5TE MỚI

  Giá: 1,580,000 vnđ

  (Tiếng Việt) Máy nước nóng đa nhiệm, chống giật


 • (Tiếng Việt) Rita Fs-4.5TM MỚI

  Giá: 1,260,000 vnđ

  (Tiếng Việt) Máy nước nóng trực tiếp đa nhiệm, không bơm


 • (Tiếng Việt) DIVO SFP MỚI

  Giá: 6,000,000 vnđ

  (Tiếng Việt) Bình siêu mỏng tiêu chuẩn, có bơm tăng áp


 • DIVO SSP

  Giá: 3,230,000 vnđ

  Bình siêu mỏng tiêu chuẩn, có bơm tăng áp


 • DIVO SDN

  Giá: 2,520,000 vnđ

  Siêu mỏng, hiển thị nhiệt độ, không bơm


 • DIVO SDP

  Giá: 3,620,000 vnđ

  Siêu mỏng, hiển thị nhiệt độ, có bơm tăng áp


 • DIVO SSN

  Giá: 2,420,000 vnđ

  Bình siêu mỏng tiêu chuẩn, không bơm.


Products viewed