tuyển quản đốc nhà máy

Tuyển dụng Kỹ sư quản lý chất lượng

Chức danh: Kỹ sư quản lý chất lượng Mô tả công việc: Quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm Áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống Quản lý chất lượng trong bộ phận Sản xuất Đánh giá kết quả kiểm tra của nhân viên QC chuyển lên Đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm Báo cáo công việc cho cấp trên định kỳ và đột xuất theo yêu cầu Các công...

Chi tiết
  • Tuyển dụng Quản đốc nhà máy

    Ferroli tuyển dụng Quản đốc nhà máy Chức danh: Quản Đốc Nhà Máy Mô tả công việc: Quản lý hoạt động của bộ phận sản xuất theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao Theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ sản xuất hàng ngày với cấp trên Quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm Bố trí, phân bổ lao động phù hợp với từng dây truyền, từng tổ sản xuất Thúc đẩy hoạt...

    Chi tiết