Certificate

Gỉai thưởng Rồng Vàng

Rồng vàng là chương trình thường niên nhằm tuyên dương các công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả và có các đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội Việt Nam Ferroli Việt Nam vinh dự là doanh nghiệp được tôn vinh trao thưởng liên tiếp trong 4 năm từ 2010 đến năm...

Detail